โปรแกรม Smart Learning

สินค้าและบริการ > โปรแกรม Smart Learning

รายละเอียดสินค้า

Smart Learning

 


โปรแกรม

 

ระบบห้องเรียนอัฉริยะ

1.กระดานทัชสกรีนแบบหน้าจอคู่  พร้อมกล่องระบบควบคุม จำนวน  2 ชุด

  1.1  กระดานทัชสกรีน  

1.1.1     กระดานมีขนาดพื้นที่ใช้งานไม่ต่ำกว่า  137 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยงมุม  มาพร้อมกล่องระบบควบคุมเมื่อวัดรวมกันจะมีขนาดไม่ต่ำกว่า 150 นิ้ว

1.1.2.    พื้นผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็งแรง  ทนทาน ลดแสงสะท้อน ไม่เกิดจุดรวมแสง และเมื่อแผ่นกระดาน ชำรุดก็ยังสามารถ

ใช้งานได้

1.1.3.   พื้นผิวกระดานสามารถรองรับการขีดเขียนจากปากกาไวท์บอร์ด ปากกาไร้ฝุ่น  ปากกาอัจฉริยะ (ไม่ใช้แบตเตอรี่) วัตถุปลายมน หรือ นิ้วมือและสามารถลบออกได้ง่าย โดยไม่มีผลต่อพื้นผิวการทำงาน

1.1.4    กระดานรองรับการทัชสกรีนพร้อมกันได้ 10 จุด ในรูปแบบเทคโนโลยี IR  ความเร็วในการตอบสนอง  ไม่ต่ำกว่า  8 มิลลิวินาที

1.1.5    กระดานสามารถแบ่งหน้าจอการใช้งานได้ 5 รูปแบบ คือ  สำเนาหน้าจอหลัก ( A=B) , ขยายหน้าจอ รวมเป็นหนึ่ง  ( A+B),               แยกสองหน้าจอ ( A&B ) ,เลือกใช้เฉพาะหน้าจอ ( A) , เลือกใช้เฉพาะหน้าจอ  ( B )

1.1.6    สามารถเขียนบนกระดานพร้อมกันได้อย่างอิสระในทุกพื้นที่ของกระดาน และสามารถแบ่งหน้าจอในการเขียนได้ไม่ต่ำกว่า 4 หน้าจอ ( เป็นการเรียกใช้งานย่อยในแต่ละหน้าจอของ TOR ข้อ 1.5 ) โดยใช้สีที่แตกต่างกัน และไม่สามารถลบข้อความที่สำคัญ หรือ โจทย์ ให้หายไปได้

1.1.7    ความละเอียดภายในกระดาน ไม่น้อยกว่า 32,768 x 32,768 พิกเซล

1.1.8    มีปากกาสำหรับใช้ร่วมกับกระดาน ดังนี้

1.1.8.1   ปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานร่วมกับกระดานแบบปฎิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จำนวน

ไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.8.2  ไม้ปากกาแบบยืดหดได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ด้าม

1.1.8.3  ปากกาไวท์บอร์ด จำนวนไม้น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.8.4  ปากกาน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.9     สามารถใช้นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆสัมผัสบนกระดาน และควบคุมการใช้งานเมนู หรือโปรแกรมต่าง ๆ   แทนเม้าส์ได้

1.1.10      การทำงานต้องมีความแม่นยำในการใช้งานทั่วไป การขีด เขียน เส้นจะต้องไม่ขาดช่วง และการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะต้องตอบสนองทันทีจากคำสั่ง

1.1.11      มีการสกรีน หรือ ติดสติ๊กเกอร์ เมนูคำสั่งพื้นฐานใช้งานที่สัมพันธ์กับซอฟแวร์  ควบคุมการทำงานกระดานไม่น้อยกว่า 18 คำสั่ง และแสดงให้เห็นทางด้านซ้าย -ขวา ของกระดาน

1.1.12      กระดานจะต้องแขวนบนผนังและอุปกรณ์ที่แขวนจะต้องมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักกระดาน และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 

1.2    กล่องระบบควบคุมการทำงานกลาง  ภายในประกอบด้วย

                1.2.1        เครื่องประมวลผล มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

1.2.1        มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.40 GHz จำนวน 1 หน่วย

1.2.2        มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

1.2.3        มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

1.2.4        มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  จำนวน 1 หน่วย

1.2.5        สามารถใช้งาน Wi-Fi แบบ  802.11ac หรือดีกว่า  และรองรับ Bluetooth  4.0 ได้

1.2.6        มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

1.2.7        มีช่องเสียบสาย Lan ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.8        มีช่องเสียบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.9        มีช่องเสียบหูฟัง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.10      มีช่องเสียบสาย VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.11      มีเม้าส์และคีย์บอร์ดไร้สาย บนคลื่นความถี่ 2.4 G จำนวน 1 ชุด

1.2.12      โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Windows 10 ) แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

 

1.2.2        กล้องฉายภาพ / วัตถุ แบบติดตั้งภายใน มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

                                1.2.2.1     สามารถสแกนวัตถุ หรือ กระดาษขนาด A4 ได้

1.2.2.2     เลนส์กล้องเป็นแบบ Prime Lens  หรือดีกว่า

1.2.2.3     มีเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS หรือ ดีกว่า

1.2.2.4     ความละเอียดของกล้องไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน เมกกะพิกเซล

1.2.2.5     ความละเอียดภาพที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 3,264 x 2,448 ( max )

1.2.2.6     มีไฟ LED ช่วยให้ความสว่างในขณะใช้งาน

1.2.2.7     เฟรมเรท ไม่ต่ำกว่า 30 เฟรมต่อวินาที

 

1.2.3        ลำโพงซ้าย – ขวา ติดตั้งมาพร้อมกระดาน

1.2.3.1     ลำโพง ด้านซ้าย – ขวา มีกำลังขับข้างละ ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์

1.2.4        กล่องควบคุมการทำงานกลาง

1.2.4.1     ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ไม่แตกหักง่าย เช่น อลูมิเนียม, พลาสติกแข็ง หรือ วัสดุที่ดีกว่า

1.2.4.2     มีระบบสแกน  Key card  เพื่อควบคุมการเปิด- ปิด การใช้งานทุกอย่างบนกระดานและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

1.2.4.3     มีปุ่มกดตัวเลข ( 0-9 ) เพื่อกำหนดค่าพาสเวิร์ดเอง หรือใช้แทน Key card  เพื่อควบคุมการเปิด- ปิด การใช้งานทุกอย่างบนกระดานและอุปกรณ์ต่อพ่วง

1.2.4.4     มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่กำลังใช้งานคู่กันกับกระดาน เช่น คอมพิวเตอร์ ,                              โปรเจ็คเตอร์

1.2.4.5     มีปุ่มเพิ่ม – ลดเสียง หรือ ปิดเสียง

1.2.4.6     ด้านหน้ากล่อง มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ  อย่างน้อย ดังนี้

1)   มีช่องเชื่อมต่อ  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า                    ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

2)   มีช่องเสียบ HDMI                                                      ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

3)   มีช่องเสียบสาย VGA                                                                 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4)   มีช่องเสียบ  Audio 3.5 mm.                                        ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.5        ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

1.2.6        เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 และมีเอกสารมาแสดง

1.2.7        ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.1956-2548 หรือ มอก.1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  ( CISPR 22 ) หรือ  FCC  หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE และมี                    เอกสารมาแสดง

1.2.8        ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย (IEC 60950) หรือ IEC 60950 หรือ UL หรือ TUV หรือ CSA ที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถาบันมาตรฐานนั้น ๆ และมีเอกสารมาแสดง

 

 

 

2       โปรเจ็คเตอร์แบบ  Ultra Short Throw  Laser  ( 16 : 6 )  จำนวน 2 ชุด

                2.1           เป็นเครื่องฉายภาพโดยรับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2           เป็นเครื่องฉายภาพแบบ DLP หรือดีกว่า

2.3           มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x720 พิกเซล

2.4           อัตราส่วนภาพ 16 : 6

2.5           มีความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens

2.6           มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1,800 : 1 ( native ) หรือ ไม่น้อยกว่า 10,000 : 1 ( APM )

2.7           สามารถแสดงผลที่ความละเอียดระดับ  WXGA, XGA, VGA  หรือดีกว่าได้

 

2.8           มีระบบปรับภาพให้คมชัด ( Focus ) และมีระยะฉายภาพชัดทั่วทั้งกระดาน ที่ระยะไม่เกิน 0.50 เมตร และสามารถใช้งาน

ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

2.9           หลอดฉายภาพที่เสนอต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000  ชั่วโมง หรือ  2  ปี  แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ถึงก่อน

2.10         มีช่องต่อสัญญาณเข้า และออก  อย่างน้อยดังนี้

1) ช่องต่อสัญญาณ  USB-A                                                                   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

2) ช่องต่อสัญญาณ Mini – USB                                                             ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

3)ช่องต่อสัญญาณ HDMI                                                                      ไม่น้อยกว่า  2 ช่อง

4)ช่องต่อสัญญาณ  VGA Input                                                              ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5)ช่องต่อสัญญาณ Video Input                                               ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6)มีช่องต่อสัญญาณ Video Output                                                         ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7)มีช่องสัญญาณ  Audio In ( L/R )                                                         ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8)มีช่องสัญญาณ  Audio Out                                                                  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

9) มีช่องสัญญาณ  MIC                                                                          ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

10) มีช่องสัญญาณ RS232                                                                      ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

11)มีช่องสัญญาณ RJ-45                                                                        ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 

2.11         ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

2.12         เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 และมีเอกสารมาแสดง

2.13         ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.1956-2548 หรือ มอก.1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  ( CISPR 22 ) หรือ  FCC  หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE และมี                    เอกสารมาแสดง

2.14         ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย (IEC 60950) หรือ IEC 60950 หรือ UL หรือ TUV หรือ CSA ที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถาบันมาตรฐานนั้น ๆ และมีเอกสารมาแสดง

3       เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงคู่     จำนวน 2 ชุด

         3.1        เครื่องขยายเสียง มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 50 W ที่ 8 โอม เทียบเท่าหรือดีกว่า

3.2        มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

3.3        มีช่องเสียบ AUX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

3.4        Include Power Source 210VAC-220VAC

3.5        ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า  5 นิ้ว จำนวน 2 ลูก กำลังขับสูงสุด 35 W เทียบเท่าหรือดีกว่า

4       ไมโครโฟนแบบ Wireless  จำนวน 2 ชุด

                                1.2.4.1     มีช่วงความถี่คลื่น 2.4 G

1.2.4.2     มีปุ่มปิด- เปิด ,เพิ่ม-ลด เสียง

1.2.4.3     ระยะการส่งสัญญาณการทำงานระหว่างไมล์ไร้สาย กลับไปยังตัวกล่องระบบควบคุม ทำงานได้

ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

1.2.4.4     แบตเตอรี่ในไมโครโฟนแบบ Wireless สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

  1. โปรแกรมควบคุมการทำงานกระดาน จำนวน 2 ชุด

             5.1    โปรแกรมสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

5.2    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการเขียน มีปากกาพื้นฐาน เลือกรูปแบบปากกาได้ไม่น้อยกว่า 10 แบบ และสามารถไล่เฉดสีได้ไม่น้อยกว่า

256 สี

5.3    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการลบ มีแปรงพื้นฐาน ซึ่งสามารถลบได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบได้

5.4    มีเมนูสร้างรูปทรง 2 มิติ ,3 มิติ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม สร้างเส้นตรง  ใส่สีให้วัตถุ สร้างกราฟแท่ง  หรือ กราฟวงกลมได้

5.6    มีเมนูเรียกใช้งานอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง, กล้องจุลทรรศน์,วิชวล จากภายนอกใช้งานร่วมได้ และสามารถปรับแต่งสี ขนาดภาพ ความละเอียด หรือเขียนทับภาพ และลบได้

5.7    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการสร้างฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ เช่น ฟังก์ชั่นเชิงเส้น  ฟังก์ชั่นกำลังสอง  ฟังก์ชั่นไซน์  โคไซน์ หรือแทนแจนต์ได้

5.8    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการสร้างการทดลอง การทดสอบ ในวิชา วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ ได้

5.9    มีคลังข้อมูล ภาพ  เสียง  และไฟล์ Flash   ไม่น้อยกว่า 3,500 ไฟล์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือสร้างสื่อ

5.10  มีเมนูเชื่อมโยงภายในไปยังเว็บไซต์การศึกษาโดยตรง ที่รองรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญของแต่ละระดับชั้น   ไม่น้อยกว่า                            5 เว็บไซต์  ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

5.11  มีเมนูเชื่อมโยงภายในไปยังเว็บไซต์สร้างข้อสอบออนไลน์ ที่ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบอัตโนมัติ โดยสามารถนำไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง และข้อความ ต่าง ๆ มาประกอบการจัดสร้างข้อสอบในแต่ละวิชา  และสามารถกำหนดวัน เวลา ให้นักเรียนทำ                   ข้อสอบได้  และสามารถตรวจดูประวัติการสอบของนักเรียนแต่ละคน  คะแนน สถิติ ของผู้สอบ และจัดพิมพ์ได้  โดยโปรแกรมจะให้พื้นที่สมาชิก ( ผู้สอน) ท่านละ 5 GB  ( ชุดละ  3 สิทธิ )  ในการแก้ไข  เพิ่ม ลด หรือ ลบข้อมูล ได้

5.12  มีโปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ที่เชื่อมโยงมาจากกระดาน ( Barcode ID )  และผู้เรียนสามารถทำข้อสอบอัตโนมัติ โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ค, Ipad, Smart phone หรือ Tablet ที่ผู้สอนจัดสอบ และสามารถเห็นไฟล์ภาพนิ่ง  วิดีโอ  เสียง และข้อความต่าง ๆ  และสามารถส่งคำตอบกลับไปยังผู้สอน และสามารถเห็นคะแนนได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ผู้สอนกำหนดไว้ใน

ระบบข้อสอบอัตโนมัติ

5.13  มีเมนูเชื่อมโยงภายในไปยังเว็บไซต์วิดีโอการสอนสด  การประชุมแบบระยะไกล และการเก็บวิดีโอแบบดูย้อนหลังได้ และมีพื้นที่สำรองในการจัดเก็บให้สมาชิกท่านละ 5 GB  ( ชุดละ  3 สิทธิ )  ในการแก้ไข  เพิ่ม ลด หรือ ลบข้อมูล ได้

5.14  มีเมนูสร้างไฮไลน์ภาพ โดยการปิดบังหน้าจอ เปิดหน้าจอบางส่วน

5.15  มีเมนูเลื่อนหน้าจอแบบไร้ขอบเขตได้

5.16  มีเมนูแบ่งหน้าจอกระดานได้ไม่น้อยกว่า 4 กระดาน และสามารถเขียน  เลือกสีปากกาที่แตกต่างกัน หรือจะลบ ได้โดยอิสระ

5.17  สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์นามสกุล doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,txt และใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office ได้

5.18  สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนรูปแบบของไฟล์เอกสาร,ไฟล์คำนวณ,ไฟล์

นำเสนองาน,PDF,HTML รวมทั้งวิดีโอไฟล์ได้

5.19  สามารถบันทึกหน้าการสอนเป็นไฟล์อื่น ๆ ดังนี้ PDF,doc,ppt,xls,pptx,cdf,bmp,emf,wmf,jpg,html,gif,png,tif  ได้

5.20  สามารถนำเข้าไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ไฟล์ HTML ได้

 

5.21  สามารถสลับหน้าจอระหว่างโปรแกรมควบคุมการทำงานกระดานไปยังหน้าจอวินโดว์และสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

ภายในเครื่องได้ และสามารถขีดเขียน ลบ ไฮไลน์ลงโปรแกรมอื่น ๆ ได้

5.22  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารยินยอมการให้สิทธิในการเข้าใช้โปรแกรมควบคุมกระดาน เพื่อทำการลงทะเบียนพื้นที่การใช้งาน

โปรแกรมข้อสอบ และวิดีโอการสอนสด   การประชุมระยะไกล และ วิดีโอย้อนหลัง  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างการใช้งาน และสามารถอัพเกรดโปรแกรมได้ฟรีในภายหลัง

5.23  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมการใช้งานกระดาน โปรแกรม และอุปกรณ์อื่น ๆ  ตลอดจนเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ประยุกต์ เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนและนักศึกษา อย่างน้อย 12 ชั่วโมง

6.ชุดควบคุมห้องเรียน IPAD และ Tablet  ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 ชุด

                6.1       Router +Wireless รองรับการใช้งานพร้อม ๆ กัน 40 คน  

                             6.1.1        สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้เป็นอย่างน้อย

6.1.2        สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz

6.1.3        สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย

6.1.4        มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6.1.5        สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า

6.1.6        สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ                                                                     (3×3 MIMO)

6.1.7        รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)  –

6.1.8        สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย

6.2       ระบบควบคุมห้องเรียน IPAD และ Tablet

                             6.2.1       สามารถใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 40 เครื่องได้

6.2.2       สามารถใช้งานผสมระหว่างเครื่อง IPAD และ Android ภายใน 1 ห้องเรียนได้

6.2.3.      ผู้สอนสามารถควบคุมเครื่องนักเรียนได้ โดยการล็อกหน้าจอ หรือปลดล็อกหน้าจอนักเรียนได้

6.2.4       ผู้สอนสามารถเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ IPAD หรือ Tablet และแสดงไปยังเครื่องนักเรียนได้

 

6.2.5       ผู้สอนสามารถเรียกดึงหน้าจอนักเรียนเครื่องใด เครื่องหนึ่ง ขึ้นมา และแสดงไปยังกระดาน เพื่อให้นักเรียน

คนอื่น ๆ เห็นของเพื่อนได้

6.2.6       ผู้สอนสามารถเช็คจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนได้ โดยดูจากระบบที่เชื่อมโยงระหว่างเครื่องผู้สอน และนักเรียนได้

6.2.7       ผู้สอนสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มได้

6.2.8       ผู้สอนสามารถส่งไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ ไปยังเครื่องนักเรียนได้

6.2.9       ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนโดยการนำไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง มาประกอบการสร้างสื่อได้

6.2.10     ผู้สอนสามารถนำไฟล์นามสกุล PDF,doc,ppt,

6.2.10     ผู้สอนสามารถสร้างคำถามแบบปรนัย อัตนัย  ถูก-ผิด และเติมคำตอบได้

6.2.11     ผู้สอนสามารถนำการทดลอง อุปกรณ์ เครื่องมือ สำเร็จรูปขึ้นมาประกอบการสอนได้ โดยในระบบจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือไว้แล้ว เช่น ไม้โปรเจ็คเตอร์  วงเวียน  ไม้ฉาก  การทดลองวิทยาศาสตร์ หลอดแก้ว  แอลกอฮอล์  ไฟ อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้า  เลนส์ ฟันเฟืองต่าง ๆ เป็นต้น

6.2.12     มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการเขียน การลบ การเลื่อนหน้าจอแบบไร้ขอบเขตได้

6.2.13     สามารถสลับหน้าจอระบบควบคุมห้องเรียนไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คได้

6.2.14     สามารถนำอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มาร่วมในการสอนได้

6.2.15     นักเรียนสามารถส่งหน้าจอไปยังเครื่องผู้สอนได้

6.2.16     นักเรียนสามารถส่งไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่อง IPAD หรือ Tablet ไปยังเครื่องผู้สอนได้ทันที

6.2.17     นักเรียนสามารถเขียนหรือลบข้อความบนกระดานจำลองของเครื่องนักเรียนได้ โดยสามารถเลือกสีปากกาและขนาดของยางลบได้

6.2.18     นักเรียนสามารถทดสอบและเลือกคำตอบให้ตรงกับประเภทของคำถาม ที่ส่งมาจากเครื่องผู้สอนได้

6.2.19     ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งานระบบควบคุมห้องเรียน IPAD และ Android แก่ผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

7.Tablet ขนาด 8 นิ้ว พร้อมปากกา  จำนวน 10 เครื่อง

                   7.1           มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า  Quad-core ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.2 GHz

7.2           มีหน่วยความจำหลัก ( Ram ) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

7.3           มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

7.4           หน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS  หรือ PLS หรือ Super Amoled

7.5           มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 768 x 1024 Pixel

7.6           สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi ( 802.11b/g/n/a ) Bluetooth และ GPS

7.7           มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล

7.8           มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล

7.9           รองรับระบบปฎิบัติการ Android 5.0 หรือดีกว่า

8.IPAD ขนาด 9.7 นิ้ว พร้อมปากกา จำนวน 10 เครื่อง

                   8.1           มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า A10 Fusion chip with 64-bit

8.2           มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

8.3           หน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS  หรือ PLS หรือ Super Amoled

8.4           มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2048 x 1536 Pixel 264 ppi

8.5           สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi ( 802.11b/g/n/ac ) Bluetooth และ GPS

8.6           มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล

8.7           มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล

8.8           รองรับระบบปฎิบัติการ iOS 12 หรือดีกว่า

  1. Lens ใช้กับกล้องมือถือ จำนวน 2 ชุด

                   9.1           วัสดุเป็นอลูมิเนียม ,พลาสติก หรือดีกว่า

9.2           เลนส์ผลิตจากกระจก หรือ พลาสติก เคลือบ Multicoated

9.3           เลนส์ Wide 0.6 x  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.2 ซม.

9.4           เลนส์ Macro 15x  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.6 ซม.

9.5           เลนส์ Fisheye 0.28 x มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.2 ซม.

  1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน 2 ชุด

10.1      โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว

10.1.1      ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า  180 x 60 x 75 ซม. ( ยาว x กว้า x สูง )

10.1.2      ขาโต๊ะทำด้วยเหล็กดัดโค้ง

10.1.3      แผ่นพื้นหน้าโต๊ะทำจากไม้ปาติเกิลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีนกันรอยขีดข่วน

10..1.4     ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบมาให้พิจารณาด้วย

10.2      เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว

                   10.2.1      เบาะนั่ง และพนักพิง   ผลิตจากฟองน้ำอย่างดี  หุ้มด้วยหนัง หรือผ้าตาข่ายอย่างดี

10.2.2      โครงขา ทำจากพลาสติก PP  หรือ เหล็กพ่นโครเมียม  หรืออลูมิเนียม  จำนวน 5 ก้าน พร้อมด้วยลูกล้อ

10.2.3      ตัวเบาะนั่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว

10.2.4      สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้ ด้วยระบบไฮโดรลิค หรือ โช๊คแก็ส

10.2.5      มีที่วางแขน

10.2.6      ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบมาพิจารณาด้วย

  1. โต๊ะกิจกรรม แบบ 4 เหลี่ยมค่าหมู แยกชิ้น และเก้าอี้ จำนวน 80 ชุด

      11.1      โต๊ะกิจกรรม แบบ 4 เหลี่ยมคางหมู แยกชิ้น จำนวน 80 ตัว

                   11.1.1      มีขนาดไม่น้อยกว่า  120 x 52 x 75 ซม.( กว้าง x ยาว x สูง )

11.1.2      โครงขาทำจากเหล็กกล่อง 1.5×3/4 นิ้ว พ่นสีดำ

11.1.3      แผ่นพื้นหน้าโต๊ะ ทำจากไม้  PB หน้า 2 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน

11.2      เก้าอี้  จำนวน 80 ตัว

                   11.2.1      เบาะนั่ง และพนักพิง   ผลิตจากฟองน้ำอย่างดี  หุ้มด้วยหนัง หรือผ้าตาข่ายอย่างดี

11.2.2      โครงขา ทำจากพลาสติก PP  หรือ เหล็กพ่นโครเมียม  หรืออลูมิเนียม  จำนวน 5 ก้าน พร้อมด้วยลูกล้อ

11.2.3      ตัวเบาะนั่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว

11.2.4      สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้ ด้วยระบบไฮโดรลิค หรือ โช๊คแก็ส

11.2.5      มีที่วางแขน

11.2.6      ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบมาพิจารณาด้วย

12         เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA  จำนวน 2 ชุด

                   12.1         มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

12.2         สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

 

 

  1. กล้องบันทึกการสอน  จำนวน 2 ชุด

                   13.1         กล้องสำหรับบันทึกผู้สอน ( Tracking Camera แบบมี 2 กล้อง ใน  1 ตัว  )  จำนวน 2 ตัว

                                                   13.1.1      ตัวกล้องมีเซ็นเซอรร์รับภาพชนิด CMOS  ขนาด 1 / 2.8”

13.1.2      เซ็นเซอร์มีระดับความละเอียด 2 ล้าน พิกเซล สำหรับกล้องจับการเคลื่อนไหว และ

มีระดับความละเอียด 2 ล้าน พิกเซล สำหรับกล้องจับภาพกว้าง     หรือ ดีกว่า

13.1.3      รองรับความละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  Full HD 1080P ( 1920 x 1080 ) , HD 720P( 1280 x 720 ) , PAL ( 1024 x 576 ),

VGA ( 640 x 480 ), QVGA ( 320 x 240 ) และ QQVGA ( 160 x 120 )

13.1.4      มีกำลังขยายแบบ     Optical Zoom 20x  และ Digital Zoom X 10  หรือ ดีกว่า

13.1.5      มีค่ารูรับแสง ( IRIS ) F 1.6-F3.5

13.1.6      รองรับการบีบอัดและกระจายภาพผ่านเครือข่ายแบบ H.264/H.264+

13.1.7      สามารถหันข้างและก้มเงยตัวกล้องได้ -170 ถึง +170 องศา ในแนวนอน   และ -30 ถึง + 90 องศา  หรือดีกว่า

13.1.8      มี Video S/N Ratio มากกว่า 55 dB

13.1.9      ตัวกล้องรองรับการลดสัญญาณรบกวนได้แบบ 2D และ 3D

13.1.10    มีค่า Minimum Illumination 0.5 Lux หรือดีกว่า

13.1.11    สามารถตั้งค่า  Electronic Shutter แบบ Auto หรือ  Manual ได้

13.1.12    มีระบบปรับความคมชัดอัตโนมัติ แบบ Auto และ Manual ได้

13.1.13    มีช่องต่อการควบคุมแบบ RS-232,  HD-SDI, Lan  เพื่อการสั่งงานจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้

13.1.14    รองรับมาตรฐาน ONVIF , RTSP , RTMP

13.2         กล้องสำหรับบันทึกผู้เรียน แบบ Panoramic Camera  จำนวน 2 ตัว

                                                   13.2.1      ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์รับภาพชนิด CMOS  ขนาด 1 / 2.8” หรือดีกว่า

13.2.2      เซ็นเซอร์มีความละเอียด 2 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า

13.2.3      รองรับความละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  Full HD 1080P ( 1920 x 1080 ) , HD 720P( 1280 x 720 ) , PAL ( 1024 x 576 ),

VGA ( 640 x 480 ), QVGA ( 320 x 240 ) และ QQVGA ( 160 x 120 )

13.2.4      มีช่วงกว้างของเลนส์ขนาด 2.8 – 12 mm. หรือดีกว่า

13.2.5      รองรับความไวในการรับแสงได้ 0.01 Lux ที่ F 1.2 ,AGC ON ) หรือดีกว่า

13.2.6      ตัวกล้องมีรูรับแสงที่  F1.8 ~ F2.8 หรือดีกว่า

13.2.7      รองรับจำนวนภาพต่อวินาทีที่ 30 fps ที่ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า

13.2.8      สามารถปรับกล้องหมุนซ้ายขวา ( Pan) ได้ 0° -355° ,ปรับขึ้นลง 0° -75° และหมุนได้ 0° – 355°  หรือดีกว่า

13.3.9      ตัวกล้องรองรับการลดสัญญาณรบกวนได้แบบ  3 D  DNR หรือ ดีกว่า

13.3.10.   มีพอร์ตเชื่อมต่อ RJ45 อย่างน้อย 1 พอร์ต

13.3.11.   รองรับมาตรฐาน ONVIF , RTSP , RTMP

  1. NAS ( สำหรับบันทึกและจัดเก็บวิดีโอ ) จำนวน 1 ชุด

14.1         มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า Quad Core โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า                           1.50 GHz จำนวน 1 หน่วย

14.2         มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

14.3         มีช่องใส่หน่วยจัดเก็บข้อมูล ( BAY ) ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

14.4         มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 TB

14.5         มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือ 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

14.6         มีช่องเสียบสาย Lan ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

14.7         มีช่องเสียบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

14.8         มีช่องเสียบหูฟัง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

14.9         มีโปรแกรมบันทึกและจัดการวิดีโอการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

14.10       รองรับการบันทึกวิดีโอได้ไม่ต่ำกว่า  150 ชั่วโมง

14.11       ระบบต้องไม่มีลายน้ำของผลิตภัณฑ์บนวิดีโอที่บันทึก

14.12       ระบบจะต้องทำการสำรองข้อมูล ป้องกันการเสียหายของไฟล์วิดีโอ

 

 

 

 

 

 

 


โปรแกรมกระดานอัจฉริยะ

https://www.k12.1 ซอฟแวร์สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
12.2 มีเมนูพื้นฐานรวมไม่น้อยกว่า 40 คำสั่ง และมีความสัมพันธ์กับเมนูบนกระดานทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวม ไม่น้อยกว่า 18 คำสั่ง ( ดึงเมนูพื้นฐานจากซอฟแวร์มาไม่น้อยกว่า 18 คำสั่ง จาก 40 คำสั่ง มาแสดงบนกระดาน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน )
12.3 มีเมนูเกี่ยวข้องกับการเขียน มีปากกาพื้นฐาน ซี่งสามารถเลือกรูปแบบปากกาได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และ สามารถไล่เฉดสีได้ไม่น้อยกว่า 256 สี สามาร
กำหนดขนาดความหนา บาง ความโปร่งใสของเส้นปากกา ได้ใช้ปากาอัจฉริยะ ขีด- เขียน-วาดรูป.ต้องตอบสนองในทันที่เส้นไม่ขาดหาย
12.4 มีเมนูเกี่ยวข้องกับการลบ มีแปรงลบพื้นฐาน ซึ่งสามารถเลือกการลบได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ คือ ลบแบบเฉพาะจุดลบทิ้งทั้งวัตถุ ลบแบบกำหนดพื้นที่สี่เหลี่ยม
ลบแบบกำหนดพื้นที่วงกลม ลบแบบกำหนดพื้นที่อิสระ และลบทิ้งทั้งหน้าได้
12.5 มีเมนูเกี่ยวกับการเลื่อนมุมมองให้ตรงกับความต้องการของเรา ( Hand Tool ) และสามารถเพิ่มพื้นที่การเขียน แบบไร้ขอบเขตได้
12.6 มีเมนูการจับหน้าจอ ( Screen Capture ) สามารถจับหน้าจอแบบเต็มพื้นที่ แบบบางส่วน หรือ กำหนดการจับหน้าจอแบบเส้นอิสระ โดยสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถเปิดบน 3 IN 1 คอมพิวเตอร์ทัชสกรีน เช่น Website,Youtube,World,Power Point,Exel ได้
12.7 มีเมนู ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
12.8 มีเมนูแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์สำหรับภาษาอังกฤษ
12.9 มีเมนูการสร้างรูปทรง 2 มิติ และ 3มิติ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และสามารถกำหนดสีเส้นรูปทรง ความหนา-บางของเส้น และความโปร่งแสงของเส้นได้
12.10 มีเมนูถังสี สำหรับใส่สีพื้นวัตถุ สีพื้นหลังวัตถุ ลายเส้นให้กับวัตถุ หรือ รูปทรงได้
12.11 มีเมนูกล่องข้อความ สำหรับแทรกข้อความลงบนพื้นที่กระดาน หรือ บนภาพ ที่ต้องการได้
12.12 มีเมนูการเรียกใช้งานอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง,เครื่องฉายภาพสามมิติ หรือ กล้องจุลทรรศน์ จากภายนอก ร่วมใช้งานกับซอฟแวร์ควบคุม และสามารถปรับแต่งขนาดภาพ ความละเอียดภาพ และความสว่างได้
12.13 มีเมนูบันทึกการสอน เป็นไฟล์วิดีโอ (AVI,MP4) และสามารถแก้ไข ตัด-ต่อ ไฟล์วิดีโอได้
12.14 มีเมนูการสร้างเส้นตรง เส้นจุดต่อจุด และเส้นอิสระ และสามารถกำหนดสีเส้น ขนาดความหนา-บาง และความโปร่งใสของเส้นได้
12.15 มีเมนูการสร้างกราฟ เช่น ฟังก์ชั่นเชิงเส้น, ฟังก์ชั่นกำลังสอง, สมการกำลังสาม, ฟังก์ชั่นไซน์, ฟังก์ชั่นโคไซน์, ฟังก์ชั่นแทนเจนต์,ฟังก์ชั่นโคแทนเจนต์,รากที่สอง,รากที่สาม,ฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง,ลอการิทึม
12.16 มีเมนูสร้างตาราง และสามารถกำหนดจำนวนตาราง สีตาราง และขนาดเส้นตารางได้
12.17 มีเมนูสร้างกราฟวงกลมได้
12.18 มีเมนูนำเข้าไฟล์นามสกุล doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,txt โดยใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office ได้
12.19 มีเมนูนำเข้า Link Website ได้
12.20 มีเมนูสร้างกราฟแท่งได้
12.21 มีเมนูลัดเรียกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เช่น การสร้างเส้นตรง การสร้างมุม วงเวียน ไม้ฉาก ไม้โปรเจ็คเตอร์ ได้
12.22 มีเมนูสร้างผังมโนภาพ ( Mind Map ) ได้
12.23 มีเมนูสร้างแผนภูมิก้างปลา ( Fishbone Diagram ) ได้
12.24 มีเมนูขยายหน้าจอเฉพาะจุด ( Amplifier ) ได้
12.25 มีเมนูหยุดความสนใจ และมีข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้นักเรียนสนใจผู้สอน หรือหยุดกิจกรรมอื่น ๆ
12.26 มีเมนูเลือกเน้นจุดสนใจเฉพาะจุด ( Highlight ) และสามารถเลือกกำหนดพื้นที่ได้แบบอิสระ
12.27 มีเมนูแสดงหน้าจอบางส่วน และปิดบังส่วนที่เหลือ ( Sport Light ) และสามารถกำหนดรูปแบบลักษณะให้เป็นวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รวมทั้งสามารถกำหนดสีพื้นได้ไม่น้อยกว่า 256 สี
12.28 มีเมนูปิดบังหน้าจอบางส่วน ( Mask ) เพื่อกำหนดส่วนสำคัญของภาพ หรือ ข้อความ ไม่ให้แสดงผลก่อน หรือปิดบังคำตอบก่อนการเฉลย
12.29 มีเมนูม่านบังหน้าจอ ( Horizontal Pull ) เพื่อปิดบังภาพ หรือข้อความ และสามารถเลื่อนเปิด-ปิดม่านไปทางด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่ออธิบายเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติมได้
12.30 ซอฟแวร์สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียงได้
12.31 ซอฟแวร์สามารถเขียนไฮไลท์ ข้อความบนซอฟแวร์อื่นได้
12.32 ซอฟแวร์สามารถบันทึกไฟล์ผ่านซอฟแวร์ควบคุมทำงานได้
12.33 สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนรูปแบบของไฟล์เอกสาร,ไฟล์คำนวณ,ไฟล์นำเสนองาน,PDF,HTML รวมทั้งวิดีโอไฟล์ได้
12.34 สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผ่านแป้นพิมพ์เสมือน (Virtual Keyboard)
12.35 สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนกระดานได้ทั้งภาพในรูปแบบวิดีโอไฟล์
12.36 มีฟังก์ชั่นรอบรับวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน หรือตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
12.37 สามารถสร้างแบบทดสอบได้
12.38 มีสื่อเป็นวีดีโอไม่น้อยกว่า500เรื่องสื่อเป็นOTPCไม่น้อยกว่า500เรื่องสื่อเป็นภาพนิ่งไม่น้อยกว่า1500ภาพ
12.39 สามารถเพิ่มหน้ากระดาน และลบจำนวนหน้าการนำเสนอได้
12.40 สามารถบันทึกหน้าการสอนเป็นไฟล์อื่น ๆ ดังนี้ PDF,doc,ppt,xls,pptx,cdf,bmp,emf,wmf,jpg,html,gif,png,tif
12.41 โปรแกรมสร้างสื่อการสอนจะต้องมีเมนูลิ้งกับเว็บไซต์ห้องเรียนอนาคต4.0และต้องมีเนื้อหาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ
iatkasem.com/files/IQBoard DVTQ Drivers V2.0-180820.zip


โปรแกรมสื่อเรียนรู้เพิ่มทักษะ

https://www.kiatkasem.com/files/setup_ResLib-October62.rar


*license สินค้ามีลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อเว็บไซต์เพื่อใช้งาน คลิก->ติดต่อเรา