กระดาน3in1Computer Touch screen ขนาด100นิ้ว รุ่นใหม่

สินค้าและบริการ > กระดาน3in1Computer Touch screen ขนาด100นิ้ว รุ่นใหม่

รายละเอียดสินค้า

 

1.กระดานคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนพร้อมกล่องระบบควบคุม

  1.1  กระดานคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน  

1.1.1     จอมีขนาดวัดตามแนวทแยงมุม  มาพร้อมกล่องควบคุมเมื่อวัดรวมกันจะมีขนาดไม่ต่ำกว่า 100 นิ้ว

1.1.2.    พื้นผิวจอผลิตจากวัสดุผิวแข็งแรง  ทนทาน ลดแสงสะท้อน ไม่เกิดจุดรวมแสง และเมื่อแผ่นจอ ชำรุดก็ยังสามารถใช้งานได้

1.1.3.   พื้นผิวจอสามารถรองรับการขีดเขียนจากปากกาไวท์บอร์ด ปากกาไร้ฝุ่น  ปากกาอัจฉริยะ (ไม่ใช้แบตเตอรี่) วัตถุปลายมน หรือ                     นิ้วมือและสามารถลบออกได้ง่าย โดยไม่มีผลต่อพื้นผิวการทำงาน

1.1.4    จอรองรับการทัชสกรีนพร้อมกันได้ 10 จุด ในรูปแบบเทคโนโลยี IR  ความเร็วในการตอบสนอง  ไม่ต่ำกว่า  8 มิลลิวินาที

1.1.5    ความละเอียดภายในจอ ไม่น้อยกว่า 2,216 x 1,246 พิกเซล

1.1.6    มีปากกาสำหรับใช้ร่วมกับจอ ดังนี้

1.1.6.1   ปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานร่วมกับจอแบบปฎิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.6.2  ไม้ปากกาแบบยืดหดได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ด้าม

1.1.6.3  ปากกาไวท์บอร์ด จำนวนไม้น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.6.4  ปากกาน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.7        สามารถใช้นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆสัมผัสบนจอ และควบคุมการใช้งานเมนู หรือโปรแกรมต่าง ๆ   แทนเม้าส์ได้

1.1.8        การทำงานต้องมีความแม่นยำในการใช้งานทั่วไป การขีด เขียน เส้นจะต้องไม่ขาดช่วง และการประมวลผลของระบบจะต้องตอบสนองทันทีจากคำสั่ง

1.1.9        มีการสกรีน หรือ ติดสติ๊กเกอร์ เมนูคำสั่งพื้นฐานใช้งานที่สัมพันธ์กับซอฟแวร์  ควบคุมการทำงานบนจอไม่น้อยกว่า 15 คำสั่ง และแสดงให้เห็นทางด้านซ้าย -ขวา ของจออย่างชัดเจน

1.1.10      จอจะต้องแขวนบนผนังและอุปกรณ์ที่แขวนจะต้องมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักของจอ และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 

1.2    กล่องระบบควบคุมการทำงานกลาง  ภายในประกอบด้วย

                1.2.1        เครื่องประมวลผลกลาง มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

1.2.1.1     มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.00 GHz จำนวน 1 หน่วย

1.2.1.2     มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

1.2.1.3     มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

1.2.1.4     มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  จำนวน 1 หน่วย

1.2.1.5     สามารถใช้งาน Wi-Fi แบบ  802.11ac หรือดีกว่า  และรองรับ Bluetooth  4.0 ได้

1.2.1.6     มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

1.2.1.7     มีช่องเสียบสาย Lan ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.1.8    มีช่องเสียบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.1.9    มีช่องเสียบหูฟัง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.1.10   มีช่องเสียบสาย VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.1.11   มีเม้าส์และคีย์บอร์ดไร้สาย บนคลื่นความถี่ 2.4 G จำนวน 1 ชุด

1.2.1.12  โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Windows 10 ) แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

1.2.2        ลำโพงซ้าย – ขวา ติดตั้งมาพร้อมจอ

1.2.2.1     ลำโพง ด้านซ้าย – ขวา มีกำลังขับข้างละ ไม่น้อยกว่า 15 วัตต์

1.2.3        กล่องควบคุมการทำงานกลาง

1.2.3.1     ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ไม่แตกหักง่าย เช่น อลูมิเนียม, พลาสติกแข็ง หรือ วัสดุที่ดีกว่า

1.2.3.2     มีระบบสแกน  Key card  เพื่อควบคุมการเปิด- ปิด การใช้งานทุกอย่างบนจอทัชสกรีนและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

1.2.3.3     มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่กำลังใช้งานคู่กันกับจอทัชสกรีน เช่น คอมพิวเตอร์ ,                              โปรเจ็คเตอร์

1.2.3.4     มีปุ่มเพิ่ม – ลดเสียง หรือ ปิดเสียง

1.2.3.5     ด้านหน้ากล่อง มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ  อย่างน้อย ดังนี้

1)   มีช่องเชื่อมต่อ  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า                    ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

2)   มีช่องเชื่อมต่อ  แบบ Mini USB 2.0 หรือดีกว่า           ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

2)   มีช่องเสียบ HDMI                                                      ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.4        ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

1.2.5        เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 และมีเอกสารมาแสดง

1.2.6        ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.1956-2548 หรือ มอก.1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  ( CISPR 22 ) หรือ  FCC  หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE และมี                    เอกสารมาแสดง

1.2.7        ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย (IEC 60950) หรือ IEC 60950 หรือ UL หรือ TUV หรือ CSA ที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถาบันมาตรฐานนั้น ๆ และมีเอกสารมาแสดง

 

 

3       ไมโครโฟนแบบ Wireless 

                                3.1           มีช่วงความถี่คลื่น 2.4 G

3.2           มีปุ่มปิด- เปิด ,เพิ่ม-ลด เสียง

3.3           ระยะการส่งสัญญาณการทำงานระหว่างไมล์ไร้สาย กลับไปยังตัวกล่องระบบควบคุม ทำงานได้

ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

3.4           แบตเตอรี่ในไมโครโฟนแบบ Wireless สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

 1. โปรแกรมควบคุมการทำงานจอทัชสกรีน

                                4.1           โปรแกรมสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

4.2           สามารถนำเสนอรูปแบบ กราฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้

4.3           สามารถเขียน ไฮไลท์ ข้อความบนโปรแกรมอื่นๆ ได้

4.4           สามารถบันทึกไฟล์ผ่านโปรแกรมควบคุมการทำงานได้

4.5           สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office  และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนรูปแบบ ของไฟล์เอกสาร ไฟล์คำนวณ

ไฟล์นำเสนองาน PDF, HTML ได้

4.6           สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผ่านแป้นพิมพ์เสมือน (Virtual Keyboard )

4.7           สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนจอทัชสกรีนทั้งภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไฟล์

4.8           มีฟังก์ชั่นช่วยสร้างสื่อการสอน รองรับวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี  ชีวะ ไฟฟ้า สังคม  ภาษาไทย

พละศึกษา  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน หรือตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน

4.9           สามารถนำเสนอสื่อการสอนในรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ

4.10         มีโปรแกรมที่นำภาพสื่อการเรียนการสอนมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แสดงภาพในรูปแบบของ Clip Art,

Image,Template, movie,Java และ Flash

4.11         มีคลังข้อมูล ภาพเสียง ไม่น้อยกว่า 3,500 ไฟล์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือสร้างสื่อ

4.12         มีเมนูเชื่อมโยงภายในจากจอทัชสกรีนไปยังศูนย์ข้อมูลสื่อการสอน( E-Learning ) และศูนย์ข้อมูลการสร้างสื่อการสอน

แบบ Interactive  ที่รองรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญของแต่ละระดับชั้น   ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

 

 

 

4.13         มีเมนูเชื่อมโยงภายในจากจอทัชสกรีนไปศูนย์ข้อมูลการสร้างข้อสอบออนไลน์ ที่ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบอัตโนมัติ

โดยสามารถแทรกไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง และข้อความ ต่าง ๆ มาประกอบการจัดสร้างข้อสอบในแต่ละวิชาได้  และสามารถกำหนดวัน เวลา ให้นักเรียนทำข้อสอบได้  และสามารถตรวจดูประวัติการสอบของนักเรียนแต่ละคน  คะแนน สถิติ ของผู้สอบ และจัดพิมพ์ได้  โดยศูนย์ข้อมูลจะให้พื้นที่สมาชิก ( ผู้สอน) ท่านละ 5 GB  ในการแก้ไข  เพิ่ม ลด หรือ ลบข้อมูล ได้

4.14        มีระบบแจกรหัสการทำข้อสอบออนไลน์ที่เชื่อมโยงมาจากจอทัชสกรีน ( Barcode ID )  และให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่

ระบบทำข้อสอบอัตโนมัติ โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ค, Ipad, Smart phone หรือ Tablet ที่ผู้สอนจัดสอบ

และสามารถเห็นไฟล์ภาพนิ่ง  วิดีโอ  เสียง และข้อความต่าง ๆ  และสามารถส่งคำตอบกลับไปยังผู้สอน และสามารถ

เห็นคะแนนได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ผู้สอนกำหนดไว้ในระบบข้อสอบอัตโนมัติ

 

4.15         ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารยินยอมการให้สิทธิในการเข้าใช้โปรแกรมควบคุมจอทัชสกรีน เพื่อทำการลงทะเบียนพื้นที่

การใช้งานโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างการใช้งาน และสามารถอัพเกรดโปรแกรมได้ฟรี

ในภายหลัง

4.16         ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมการใช้งานจอทัชสกรีน โปรแกรม และอุปกรณ์อื่น ๆ  ตลอดจนเทคนิคการใช้

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนและนักเรียน ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

4.17         ผู้เสนอราคาจะต้องนำสินค้าเข้ามาและติดตั้งให้ทางโรงเรียนได้ทดสอบการใช้งานเสมือนการใช้งานจริง โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ และเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

4.18         ผู้ขายจะต้องมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาในการสร้างสื่อการสอน หรือการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ กับจอทัชสกรีน

และช่วยหาเทคนิคเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.19         ผู้ขายจะต้องมีทีมงานเข้าแก้ไขปัญหาให้กับทางโรงเรียนไม่เกิน 2 วัน หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง  หลังจากได้รับการแจ้ง

ปัญหาการใช้งาน

4.20         จอทัชสกรีนและกล่องระบบควบคุมหากมีปัญหาจะต้องส่งซ่อม จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หรือไม่เกิน

72 ชั่วโมงและในระหว่างการส่งซ่อมจะต้องมีสินค้าเข้าทดแทน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน

4.21         จอทัชสกรีนพร้อมกล่องระบบควบคุม รับประกัน 3 ปี

 

 1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
  • เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส  หนังสือ วัตถุทั่วไป เป็นต้น
  • อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล
  • มีระบบการซูมแบบ Digital
  • มีไฟส่องสว่างด้านบน ชนิด LED
  • สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่  และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย  3 ปี