กระดาน3in1Computer Touch Screen ขนาด150 นิ้ว

สินค้าและบริการ > กระดาน3in1Computer Touch Screen ขนาด150 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

1.กระดานทัชสกรีนแบบหน้าจอคู่  พร้อมกล่องระบบควบคุม จำนวน  1 ชุด

  1.1  กระดานทัชสกรีน  

1.1.1     กระดานมีขนาดพื้นที่ใช้งานไม่ต่ำกว่า  137 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยงมุม  มาพร้อมกล่องระบบควบคุมเมื่อวัดรวมกันจะมีขนาดไม่ต่ำกว่า 150 นิ้ว

1.1.2.    พื้นผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็งแรง  ทนทาน ลดแสงสะท้อน ไม่เกิดจุดรวมแสง และเมื่อแผ่นกระดาน ชำรุดก็ยังสามารถ

ใช้งานได้

1.1.3.   พื้นผิวกระดานสามารถรองรับการขีดเขียนจากปากกาไวท์บอร์ด ปากกาไร้ฝุ่น  ปากกาอัจฉริยะ (ไม่ใช้แบตเตอรี่) วัตถุปลายมน หรือ นิ้วมือและสามารถลบออกได้ง่าย โดยไม่มีผลต่อพื้นผิวการทำงาน

1.1.4    กระดานรองรับการทัชสกรีนพร้อมกันได้ 10 จุด ในรูปแบบเทคโนโลยี IR  ความเร็วในการตอบสนอง  ไม่ต่ำกว่า  8 มิลลิวินาที

1.1.5    กระดานสามารถแบ่งหน้าจอการใช้งานได้ 5 รูปแบบ คือ  สำเนาหน้าจอหลัก ( A=B) , ขยายหน้าจอ รวมเป็นหนึ่ง  ( A+B),               แยกสองหน้าจอ ( A&B ) ,เลือกใช้เฉพาะหน้าจอ ( A) , เลือกใช้เฉพาะหน้าจอ  ( B )

1.1.6    สามารถเขียนบนกระดานพร้อมกันได้อย่างอิสระในทุกพื้นที่ของกระดาน และสามารถแบ่งหน้าจอในการเขียนได้ไม่ต่ำกว่า 4 หน้าจอ ( เป็นการเรียกใช้งานย่อยในแต่ละหน้าจอของ TOR ข้อ 1.5 ) โดยใช้สีที่แตกต่างกัน และไม่สามารถลบข้อความที่สำคัญ หรือ โจทย์ ให้หายไปได้

1.1.7    ความละเอียดภายในกระดาน ไม่น้อยกว่า 32,768 x 32,768 พิกเซล

1.1.8    มีปากกาสำหรับใช้ร่วมกับกระดาน ดังนี้

1.1.8.1   ปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานร่วมกับกระดานแบบปฎิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จำนวน

ไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.8.2  ไม้ปากกาแบบยืดหดได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ด้าม

1.1.8.3  ปากกาไวท์บอร์ด จำนวนไม้น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.8.4  ปากกาน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

1.1.9     สามารถใช้นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆสัมผัสบนกระดาน และควบคุมการใช้งานเมนู หรือโปรแกรมต่าง ๆ   แทนเม้าส์ได้

1.1.10      การทำงานต้องมีความแม่นยำในการใช้งานทั่วไป การขีด เขียน เส้นจะต้องไม่ขาดช่วง และการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะต้องตอบสนองทันทีจากคำสั่ง

1.1.11      มีการสกรีน หรือ ติดสติ๊กเกอร์ เมนูคำสั่งพื้นฐานใช้งานที่สัมพันธ์กับซอฟแวร์  ควบคุมการทำงานกระดานไม่น้อยกว่า 18 คำสั่ง และแสดงให้เห็นทางด้านซ้าย -ขวา ของกระดาน

1.1.12      กระดานจะต้องแขวนบนผนังและอุปกรณ์ที่แขวนจะต้องมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักกระดาน และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 

1.2    กล่องระบบควบคุมการทำงานกลาง  ภายในประกอบด้วย

                1.2.1        เครื่องประมวลผล มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

1.2.1        มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.40 GHz จำนวน 1 หน่วย

1.2.2        มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

1.2.3        มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

1.2.4        มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  จำนวน 1 หน่วย

1.2.5        สามารถใช้งาน Wi-Fi แบบ  802.11ac หรือดีกว่า  และรองรับ Bluetooth  4.0 ได้

1.2.6        มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

1.2.7        มีช่องเสียบสาย Lan ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.8        มีช่องเสียบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.9        มีช่องเสียบหูฟัง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.10      มีช่องเสียบสาย VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.11      มีเม้าส์และคีย์บอร์ดไร้สาย บนคลื่นความถี่ 2.4 G จำนวน 1 ชุด

1.2.12      โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Windows 10 ) แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

 

1.2.2        กล้องฉายภาพ / วัตถุ แบบติดตั้งภายใน มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

                                1.2.2.1     สามารถสแกนวัตถุ หรือ กระดาษขนาด A4 ได้

1.2.2.2     เลนส์กล้องเป็นแบบ Prime Lens  หรือดีกว่า

1.2.2.3     มีเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS หรือ ดีกว่า

1.2.2.4     ความละเอียดของกล้องไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน เมกกะพิกเซล

1.2.2.5     ความละเอียดภาพที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 3,264 x 2,448 ( max )

1.2.2.6     มีไฟ LED ช่วยให้ความสว่างในขณะใช้งาน

1.2.2.7     เฟรมเรท ไม่ต่ำกว่า 30 เฟรมต่อวินาที

 

1.2.3        ลำโพงซ้าย – ขวา ติดตั้งมาพร้อมกระดาน

1.2.3.1     ลำโพง ด้านซ้าย – ขวา มีกำลังขับข้างละ ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์

1.2.4        กล่องควบคุมการทำงานกลาง

1.2.4.1     ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ไม่แตกหักง่าย เช่น อลูมิเนียม, พลาสติกแข็ง หรือ วัสดุที่ดีกว่า

1.2.4.2     มีระบบสแกน  Key card  เพื่อควบคุมการเปิด- ปิด การใช้งานทุกอย่างบนกระดานและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

1.2.4.3     มีปุ่มกดตัวเลข ( 0-9 ) เพื่อกำหนดค่าพาสเวิร์ดเอง หรือใช้แทน Key card  เพื่อควบคุมการเปิด- ปิด การใช้งานทุกอย่างบนกระดานและอุปกรณ์ต่อพ่วง

1.2.4.4     มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่กำลังใช้งานคู่กันกับกระดาน เช่น คอมพิวเตอร์ ,                              โปรเจ็คเตอร์

1.2.4.5     มีปุ่มเพิ่ม – ลดเสียง หรือ ปิดเสียง

1.2.4.6     ด้านหน้ากล่อง มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ  อย่างน้อย ดังนี้

1)   มีช่องเชื่อมต่อ  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า                    ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

2)   มีช่องเสียบ HDMI                                                      ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

3)   มีช่องเสียบสาย VGA                                                                 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4)   มีช่องเสียบ  Audio 3.5 mm.                                        ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2.5        ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแสดง

1.2.6        เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 และมีเอกสารมาแสดง

1.2.7        ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.1956-2548 หรือ มอก.1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  ( CISPR 22 ) หรือ  FCC  หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE และมี                    เอกสารมาแสดง

1.2.8        ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย (IEC 60950) หรือ IEC 60950 หรือ UL หรือ TUV หรือ CSA ที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถาบันมาตรฐานนั้น ๆ และมีเอกสารมาแสดง

3       เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงคู่     จำนวน 1 ชุด

         3.1        เครื่องขยายเสียง มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 50 W ที่ 8 โอม เทียบเท่าหรือดีกว่า

3.2        มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

3.3        มีช่องเสียบ AUX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

3.4        Include Power Source 210VAC-220VAC

3.5        ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า  5 นิ้ว จำนวน 2 ลูก กำลังขับสูงสุด 35 W เทียบเท่าหรือดีกว่า

4       ไมโครโฟนแบบ Wireless  จำนวน 1 ชุด

                                1.2.4.1     มีช่วงความถี่คลื่น 2.4 G

1.2.4.2     มีปุ่มปิด- เปิด ,เพิ่ม-ลด เสียง

1.2.4.3     ระยะการส่งสัญญาณการทำงานระหว่างไมล์ไร้สาย กลับไปยังตัวกล่องระบบควบคุม ทำงานได้

ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

1.2.4.4     แบตเตอรี่ในไมโครโฟนแบบ Wireless สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

  1. โปรแกรมควบคุมการทำงานกระดาน จำนวน 1 ชุด

             5.1    โปรแกรมสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

5.2    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการเขียน มีปากกาพื้นฐาน เลือกรูปแบบปากกาได้ไม่น้อยกว่า 10 แบบ และสามารถไล่เฉดสีได้ไม่น้อยกว่า

256 สี

5.3    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการลบ มีแปรงพื้นฐาน ซึ่งสามารถลบได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบได้

5.4    มีเมนูสร้างรูปทรง 2 มิติ ,3 มิติ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม สร้างเส้นตรง  ใส่สีให้วัตถุ สร้างกราฟแท่ง  หรือ กราฟวงกลมได้

5.6    มีเมนูเรียกใช้งานอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง, กล้องจุลทรรศน์,วิชวล จากภายนอกใช้งานร่วมได้ และสามารถปรับแต่งสี ขนาดภาพ ความละเอียด หรือเขียนทับภาพ และลบได้

5.7    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการสร้างฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ เช่น ฟังก์ชั่นเชิงเส้น  ฟังก์ชั่นกำลังสอง  ฟังก์ชั่นไซน์  โคไซน์ หรือแทนแจนต์ได้

5.8    มีเมนูเกี่ยวข้องกับการสร้างการทดลอง การทดสอบ ในวิชา วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ ได้

5.9    มีคลังข้อมูล ภาพ  เสียง  และไฟล์ Flash   ไม่น้อยกว่า 3,500 ไฟล์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือสร้างสื่อ

5.10  มีเมนูเชื่อมโยงภายในไปยังเว็บไซต์การศึกษาโดยตรง ที่รองรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญของแต่ละระดับชั้น   ไม่น้อยกว่า                            5 เว็บไซต์  ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

5.11  มีเมนูเชื่อมโยงภายในไปยังเว็บไซต์สร้างข้อสอบออนไลน์ ที่ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบอัตโนมัติ โดยสามารถนำไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง และข้อความ ต่าง ๆ มาประกอบการจัดสร้างข้อสอบในแต่ละวิชา  และสามารถกำหนดวัน เวลา ให้นักเรียนทำ                   ข้อสอบได้  และสามารถตรวจดูประวัติการสอบของนักเรียนแต่ละคน  คะแนน สถิติ ของผู้สอบ และจัดพิมพ์ได้  โดยโปรแกรมจะให้พื้นที่สมาชิก ( ผู้สอน) ท่านละ 5 GB  ( ชุดละ  3 สิทธิ )  ในการแก้ไข  เพิ่ม ลด หรือ ลบข้อมูล ได้

5.12  มีโปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ที่เชื่อมโยงมาจากกระดาน ( Barcode ID )  และผู้เรียนสามารถทำข้อสอบอัตโนมัติ โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ค, Ipad, Smart phone หรือ Tablet ที่ผู้สอนจัดสอบ และสามารถเห็นไฟล์ภาพนิ่ง  วิดีโอ  เสียง และข้อความต่าง ๆ  และสามารถส่งคำตอบกลับไปยังผู้สอน และสามารถเห็นคะแนนได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ผู้สอนกำหนดไว้ใน

ระบบข้อสอบอัตโนมัติ

5.13  มีเมนูเชื่อมโยงภายในไปยังเว็บไซต์วิดีโอการสอนสด  การประชุมแบบระยะไกล และการเก็บวิดีโอแบบดูย้อนหลังได้ และมีพื้นที่สำรองในการจัดเก็บให้สมาชิกท่านละ 5 GB  ( ชุดละ  3 สิทธิ )  ในการแก้ไข  เพิ่ม ลด หรือ ลบข้อมูล ได้

5.14  มีเมนูสร้างไฮไลน์ภาพ โดยการปิดบังหน้าจอ เปิดหน้าจอบางส่วน

5.15  มีเมนูเลื่อนหน้าจอแบบไร้ขอบเขตได้

5.16  มีเมนูแบ่งหน้าจอกระดานได้ไม่น้อยกว่า 4 กระดาน และสามารถเขียน  เลือกสีปากกาที่แตกต่างกัน หรือจะลบ ได้โดยอิสระ

5.17  สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์นามสกุล doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,txt และใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office ได้

5.18  สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนรูปแบบของไฟล์เอกสาร,ไฟล์คำนวณ,ไฟล์

นำเสนองาน,PDF,HTML รวมทั้งวิดีโอไฟล์ได้

5.19  สามารถบันทึกหน้าการสอนเป็นไฟล์อื่น ๆ ดังนี้ PDF,doc,ppt,xls,pptx,cdf,bmp,emf,wmf,jpg,html,gif,png,tif  ได้

5.20  สามารถนำเข้าไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ไฟล์ HTML ได้

5.21  สามารถสลับหน้าจอระหว่างโปรแกรมควบคุมการทำงานกระดานไปยังหน้าจอวินโดว์และสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

ภายในเครื่องได้ และสามารถขีดเขียน ลบ ไฮไลน์ลงโปรแกรมอื่น ๆ ได้

5.22  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารยินยอมการให้สิทธิในการเข้าใช้โปรแกรมควบคุมกระดาน เพื่อทำการลงทะเบียนพื้นที่การใช้งานโปรแกรมข้อสอบ และวิดีโอการสอนสด   การประชุมระยะไกล และ วิดีโอย้อนหลัง  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างการใช้งาน และสามารถอัพเกรดโปรแกรมได้ฟรีในภายหลัง

5.23  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมการใช้งานกระดาน โปรแกรม และอุปกรณ์อื่น ๆ  ตลอดจนเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ประยุกต์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนและนักศึกษา อย่างน้อย 12 ชั่วโมง

6.ชุดควบคุมห้องเรียน IPAD และ Tablet  ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด